Pobierz pliki w formacie pdf

Prośba o badanie
Informacja przedszkola o dziecku
Informacja szkoły o uczniu
Opinia nauczyciela polonisty o uczniu z zaburzeniami w pisaniu
Informacja szkoły dot. zindywidualizowanej ścieżki
INFORMACJA SZKOŁY O UCZNIU do celów doradztwa zawodowego
Wniosek o wydanie orzeczenia
Prośba o przekazanie dokumentów

 NASZ TELEFON WSPARCIA – 661 769 569