Obowiązek Informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiatowa Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Rydzynie, Plac Zamkowy 2, kod pocztowy 64-130, adres e-mail: powiatowapppleszno@onet.pl, tel. 065-538-00-55.
  • Inspektorem danych osobowych w Bursie Międzyszkolnej w Lesznie jest Pan Dariusz Groń, adres e-mail: dgron76@gmail.com, tel. 501-542-155.
  • Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym i obowiązku prawnym ciążącym na administratorze.
  • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i podmioty na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania realizowanych zadań.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
  • Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.