Dzieci lękliwe

Wychowanie lękliwego dziecka
Postępowanie z dzieckiem lękliwym

Dzieci nadpobudliwe

Jak postępować z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo
Nadpobudliwość u dzieci
Wskazówki do postępowania z dzieckiem nadpobudliwym

Dzieci jąkające się

Zalecenia dla rodziców dziecka jąkającego się
Nauczycielu dziecka jąkającego się

Dzieci leworęczne

Program pracy z dzieckiem leworęcznym
Zasady postępowania z dzieckiem leworęcznym

Dzieci dyslektyczne

Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu
Dla starszych uczniów – tygodniowe ćwiczenia pisowni
Dyktando w 10 punktach
Praca z dzieckiem dyslektycznym dla nauczycieli
Przykładowe ćwiczenia percepcji wzrokowej
Przykłady ćwiczeń usprawniających analizę i syntezę słuchową
Przykłady ćwiczeń usprawniających motorykę dłoni
Przykłady ćwiczeń usprawniających percepcję wzrokową
Rozwijanie percepcji słuchowej
Tygodniowe ćwiczenia poprawnej pisowni

 NASZ TELEFON WSPARCIA – 661 769 569