Harmonogram zespołów orzekających

Zespoły Orzekające odbywają się w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca. W każdy kolejny czwartek, jeśli zaistnieje taka konieczność. O terminie ZO rodzic/opiekun prawny zostaje powiadomiony odrębnym zawiadomieniem.