Historia

Poradnia powstała na mocy Uchwały Rady Powiatu Leszczyńskiego Nr XXXII/268/10 z dnia  22 czerwca 2010 roku w sprawie utworzenia Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Poradnia rozpoczęła swą działalność w budynku Leszczyńskiej Delegatury Urzędu Wojewódzkiego przy Placu Kościuszki 4,  w wyremontowanych pomieszczeniach na drugim piętrze.   Pierwszym dyrektorem była mgr Iwona Lipowy. Terenem działania poradni jest obszar Powiatu Leszczyńskiego, składający się z  7 gmin: Rydzyna, Święciechowa, Lipno, Krzemieniewo, Osieczna, Wijewo, Włoszakowice.

W roku 2016 poradnię przeniesiono do Rydzyny, do budynku oficyny zamkowej, gdzie mieści się również Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Od  1 września 2018 roku dyrektorem poradni jest mgr Ewa Rosolska.