Pracownicy

BEATA CIESIELSKA
BEATA CIESIELSKA pedagog
e-mail: b.ciesielska@powiatowapppleszno.pl

Pedagogika, terapia pedagogiczna, specjalista w diagnozie specyficznych trudności szkolnych, terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym.

DOROTA STARŻYK-BUCZEK
DOROTA STARŻYK-BUCZEKpedagog
e-mail: d.starzyk-buczek@powiatowapppleszno.pl

Pedagogika, oligofrenopedagogika, diagnoza i edukacja osób z autyzmem, terapia pedagogiczna.

MARZENA GIERA
MARZENA GIERA pedagog/logopeda/neurologopeda
e-mail: m.giera@powiatowapppleszno.pl

Pedagogika, oligofrenopedagogika, surdopedagogika, logopedia, neurologopedia

IZABELA NOWAK
IZABELA NOWAK psycholog
e-mail: i.nowak@powiatowapppleszno.pl

Psychologia, terapia systemowa, pedagogika

NATALIA AKSAMIT-WÓJCIK
NATALIA AKSAMIT-WÓJCIK psycholog
e-mail: n.aksamit-wojcik@powiatowapppleszno.pl

Psychologia, diagnoza i edukacja osób z autyzmem, terapia skoncentrowana na rozwiązaniu, terapia systemowa, terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży

EWA ROSOLSKA
EWA ROSOLSKAdyrektor
e-mail: e.rosolska@powiatowapppleszno.pl

Zarządzanie, logopedia, doradztwo zawodowe, edukacja wczesnoszkolna