W związku z wprowadzeniem przez Prezesa Rady Ministrów drugiego stopnia alarmowego (stopień BRAVO) oraz trzeciego stopnia alarmowego (stopień CHARLIE-CRP) obowiązującego
od 1 grudnia 2023 r. godz. 00:00 do 29 lutego 2024 r. godz. 23:59 i wprowadzeniem procedur bezpieczeństwa związanych z wchodzeniem osób do budynków szkół i placówek
oświatowych (ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych
i stopniach alarmowych CRP – Dz.U. 2016 poz. 1101).

WEJŚCIE NA TEREN POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYDZYNIE WYŁĄCZNIE PO UPRZEDNIM UMÓWIENIU TELEFONICZNYM.

65 538 00 55

Zgłoszenia na diagnozy i związane z tym dokumenty proszę dostarczać za pośrednictwem poczty.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Plac Zamkowy 2
64 – 130 Rydzyna