Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rydzynie nieprzerwanie prowadzi prace diagnostyczne. Zgłaszanie uczniów/dzieci odbywa się wyłącznie drogą pocztową. Przez wysłaniem dokumentów zaleca się kontakt telefoniczny, celem ustalenia koniecznej procedury i niezbędnych dokumentów. Informujemy, iż w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski o wydanie orzeczenia/opinii niezbędnych uczniom/dzieciom do rozpoczęcia nowego roku szkolnego (orzeczenia      o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o potrzebie nauczania indywidualnego i niektórych opinii).  Diagnozy odbywają się w reżimie sanitarnym.

Przed wizytą w poradni prosimy o zapoznanie się z „Warunkami bezpieczeństwa w PPPP w Rydzynie w okresie zagrożenia epidemiologicznego”.